Danh mục sản phẩm

Máy lọc nước

Máy lọc nước Karofi KAQ-U05 7.500.000 đ 4.500.000 đ
Máy lọc nước Karofi ERO100 7.500.000 đ 5.500.000 đ
Máy lọc nước Karofi N-e239 7.000.000 đ 6.000.000 đ
Máy nóng lạnh Karofi HCV200RO 7.500.000 đ 6.100.000 đ
Máy lọc nước RO AOSmith S600 14.500.000 đ 13.500.000 đ
Máy Lọc Nước AOSmith AR75-A-S-H1 130.000.000 đ 11.700.000 đ
Máy Lọc Nước AOSmith Z7 14.500.000 đ 13.050.000 đ
Máy lọc nước Karofi KAQ-U95 7.960.000 đ 6.368.000 đ