Danh mục sản phẩm

iPhone

iPhone 5S 16GB 2.500.000 đ 1.450.000 đ
iPhone 5 16GB 2.400.000 đ 1.700.000 đ
iPhone 6 16GB GOLD LL/A 7.500.000 đ 3.800.000 đ
iPhone 6 plus 64Gb Gold 9.800.000 đ 6.200.000 đ
iPhone 6 plus 16Gb Gold LL/A 8.490.000 đ 5.600.000 đ
iPhone 6 64Gb Gold LL/A 9.500.000 đ 7.700.000 đ