Danh mục sản phẩm

Mực in Ricoh 1022, 1027, 1050, 1060, 1075, 1105, 2051, 2060, 2075, MP 2001, 5500, 6001, 6002, 6500, 7502, 9002

Thông tin sản phẩm
Mã sản phẩm : Mực Máy Photocopy Ricoh
Hãng sản xuất : Khác
Loại : 1Kg
Giá : 250.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Mực in Ricoh 1022, 1027, 1050, 1060, 1075, 1105, 2051, 2060, 2075, MP 2001, 5500, 6000, 6001, 6002, 6500, 7000, 7001, 7500, 7502, 8000, 8001, 9001, 9002

Màu sắc Đen

Trọng lượng 1kg

Tương thích các dòng máy Photocopy Ricoh 1022, 1027, 1050, 1060, 1075, 1105, 2051, 2060, 2075, MP 2001, 5500, 6000, 6001, 6002, 6500, 7000, 7001, 7500, 7502, 8000, 8001, 9001, 9002

Mực in Ricoh 1022, 1027, 1050, 1060, 1075, 1105, 2051, 2060, 2075, MP 2001, 5500, 6000, 6001, 6002, 6500, 7000, 7001, 7500, 7502, 8000, 8001, 9001, 9002

Phân phối Mực in Ricoh 1022, 1027, 1050, 1060, 1075, 1105, 2051, 2060, 2075, MP 2001, 5500, 6000, 6001, 6002, 6500, 7000, 7001, 7500, 7502, 8000, 8001, 9001, 9002

Mực in photo Ricoh 1022, 1027, 1050, 1060, 1075, 1105, 2051, 2060, 2075, MP 2001, 5500, 6001, 6002, 6500, 7502, 9002